top of page

ประสบการณ์ของเรา

โครงการลงทุนขนาดใหญ่

ทีมงานของเราได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งผลิตไฟฟ้าด้วยกำลังการผลิตรวมมากกว่า 250 เมกกะวัตต์

ห้างหุ้นส่วน บริษัท และการควบรวมกิจการ

ที่ปรึกษากฎหมายของเรามีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแก่นักลงทุนต่างชาติและบริษัทไทยในด้านกฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัท ตั้งแต่การจัดการร่วมทุนที่ซับซ้อนไปจนถึงการเข้าซื้อกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพลังงาน เราดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ตลาดสำหรับลูกค้าของเราเป็นประจำ และเข้าใจประเด็นสำคัญในภาคส่วนที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในตลาด


เราได้เป็นตัวแทนลูกค้าในการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจของพวกเขาในประเทศไทย ในรูปแบบต่างๆ เช่น บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด มูลนิธิ สำนักงานตัวแทน สำนักงานสาขา และสำนักงานภูมิภาค


เราได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปในเบื้องต้น (IPO) ของบริษัทไทยซึ่งรวมถึงบริษัทพัฒนาพลังงานรายใหญ่ในประเทศไทยด้วย
เราได้ให้คำปรึกษาลูกค้าในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับกฎหมายการค้าระหว่างประเทศทั้งที่มีข้อพิพาทและไม่มีข้อพิพาท รวมถึงให้คำปรีกษาด้านการดำเนินการ การจัดจำหน่าย การขอใบอนุญาตต่างๆ และการจ้างงาน

ทรัพย์สินทางปัญญา

เราไดให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งที่เป็นกรณีที่มีข้อพิพาทและไม่มีข้อพิพาท ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษา วางแผน และเป็นตัวแทนในชั้นศาล นอกจากนี้ได้มีการทำงานร่วมกับสำนักงานกฎหมายในต่างประเทศโดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตร

การดำเนินคดีความในชั้นศาล

นทนายความของเรามีประสบการณ์ในการเป็นตัวแทนลูกความทั้งต่างชาติและลูกความไทยในหลากหลายเรื่อง รวมถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุนของโครงการ โครงการและการก่อสร้าง การฟ้องล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ การพาณิชย์ และแรงงาน

การให้บริการแก่บริษัท

เราได้รับดูแลงานกฎหมายภายในของลูกค้าบริษัท ซึ่งส่วนมากเกี่ยวข้องกับกฎหมายธุรกิจ การค้า กฎหมายแรงงานและกฎหมายลักษณะทรัพย์ รวมทั้งประสานงานกับทนายความผู้เชี่ยวชาญภายนอกบริษัท นอกจากนี้เรายังได้รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัทสำหรับบริษัทไทยและต่างชาติด้วย

อสังหาริมทรัพย์

การให้คำแนะนำเกี่ยวกฎหมายลักษณะทรัพย์เป็นหนึ่งในงานที่เราให้ความสำคัญค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามเมืองหลักของไทย เช่น กรุงเทพฯ ภูเก็ต พัทยา และเชียงใหม่ ซึ่งเราให้บริการผ่านสำนักงานสาขา บริการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การให้คำปรึกษากฎหมายเบื้องต้น การตรวจสอบธุรกรรม การตรวจสอบสถานะทรัพย์สิน และเป็นตัวแทนในการโอนกรรมสิทธิ์

ชิปปิ้ง การขนส่งทางทะเล และการค้าระหว่างประเทศ

เนื่องจากประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญในภูมิภาค บริษัทขนส่งหลายแห่งจึงมาตั้งฐานปฏิบัติการในประเทศซึ่งเราได้มีโอกาสเป็นตัวแทนลูกความเหล่านั้นในกรณีพิพาทและการเรียกร้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเดินเรือโดยเฉพาะการขนส่งสินค้าทางทะเล

bottom of page